Remesite používá Cookies k zjištění zájmů zákazníka, sleduje jeho pohyb po webu a nabízí vybrané služby podle zájmů zákazníky.